Behandlinger

BehandlingerOmsorgstandplejen er:

  • Forebyggende og vedligeholdende
  • Fordelene for borgeren ved behandlingen skal klart overstige ulemperne
  • Efter behov: behandling af henholdende eller af palliativ karakter
  • Behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • Opsøgende og regelmæssige undersøgelser

 

De mest almindelige behandlinger i omsorgstandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækning.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Tandplejen giver kun behandlinger, som brugeren kan overkomme og have gavn af. Valget vedrørende tandpleje hviler derfor kun på et fagligt grundlag samt på den enkelte brugers ønsker.

Behandlingerne foregår oftest på omsorgscentrene eller i brugerens eget hjem. Visse behandlinger skal udføres på klinik. Transport/forflytning til klinik skal som hovedregel betales af brugeren selv (der kan søges om tilskud).

Alle behandlinger i omsorgstandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne behandles i deres egne omgivelser uden for klinik, at de typisk aldersmæssigt vil være ældre / gamle, og at de ofte ikke vil være fuldt normalt fungerende enten fysisk og/eller psykisk.

Behandlingerne udføres af særligt trænet tandplejepersonale. Der er ikke fritvalgsordning for omsorgstandpleje.