Hvad er omsorgstandpleje?

Hvad er omsorgstandpleje?Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er derfor regelmæssig, opsøgende tandpleje og –behandling, der typisk udføres i borgerens hjem.

Formålet med omsorgstandplejen er at fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Det sker ved at sikre den bedst mulige tyggeevne og undgå smertefulde tilstande i mundhulen.

Tandplejen giver kun behandlinger, som brugeren kan overkomme og have gavn af. Valget vedrørende tandpleje hviler derfor kun på et fagligt grundlag samt på den enkelte brugers ønsker.


Omsorgstandplejen
omfatter:

  • Regelmæssig undersøgelse af tænder, mundhule og proteser
  • Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden, herunder vejledning og støtte til den daglige tandplejeindsats
  • Behandling af symptomer i tænder og mundhule efter behov og efter nøje afvejning af hvad brugeren kan overkomme og få gavn af.

Tandplejeindsatsen foregår oftest på omsorgscentrene eller i brugerens eget hjem.

Behandling udføres af personale fra Roskilde Kommunale Tandpleje. Der er i ordningen ikke frit valg af behandler.

Den væsentligste lovgivning vedr. omsorgstandpleje er:

  • ‘Sundhedsloven’ (LBK nr. 1202 af 14. november 2014)
  • ’Tandplejebekendtgørelsen’ (BEK 179 af 28. februar 2012)
  • Sundhedsstyrelsens vejledning om: ‘Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv.’ (VEJ nr 10128 af 30/06/2006)

 

Det er frivilligt, om man ønsker at (søge om at) blive visiteret til ordningen. Hvis man er visiteret til omsorgstandplejen kan man ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.

Roskilde Kommune informerer om omsorgstandplejen på sin hjemmeside [klik her]. Du kan finde kommunens kvalitetsstandard for omsorgstandpleje ved at klikke her.