Klage over omsorgstandpleje

Klage over omsorgstandplejeMan kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over kommunens afgørelse. Styrelsen for Patientsikkerhed vil kunne tage stilling til, om vedkommende patient er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje og til, om kommunens afgørelse er i overensstemmelse med reglerne om egenbetaling for omsorgstandplejen og om omsorgstandplejens omfang.