Hvad er omsorgstandpleje?

Hvad er omsorgstandpleje?Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er derfor regelmæssig, opsøgende tandpleje og –behandling, der typisk udføres i borgerens hjem.

Formålet med omsorgstandplejen er at fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Det sker ved at sikre den bedst mulige tyggeevne og undgå smertefulde tilstande i mundhulen.

Tandplejen giver kun behandlinger, som brugeren kan overkomme og have gavn af. Valget vedrørende tandpleje hviler derfor kun på et fagligt grundlag samt på den enkelte brugers ønsker.


Omsorgstandplejen
omfatter:

  • Regelmæssig undersøgelse af tænder, mundhule og proteser
  • Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden, herunder vejledning og støtte til den daglige tandplejeindsats
  • Behandling af symptomer i tænder og mundhule efter behov og efter nøje afvejning af hvad brugeren kan overkomme og få gavn af.

Tandplejeindsatsen foregår oftest på omsorgscentrene eller i brugerens eget hjem.

Behandling udføres af personale fra Roskilde Kommunale Tandpleje. Der er pr. 1. januar 2018 igen indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at personer, der får tilbudt tandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Hvis man ikke ønsker at bruge kommunens behandlere til omsorgstandpleje, skal man kontakte den kommunale tandpleje før der indgås aftale med en privat behandler.

Den væsentligste lovgivning vedr. omsorgstandpleje er:

 

Det er frivilligt, om man ønsker at (søge om at) blive visiteret til ordningen. Hvis man er visiteret til omsorgstandplejen kan man ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.

Roskilde Kommune informerer om omsorgstandplejen på sin hjemmeside [klik her]. Du kan finde kommunens kvalitetsstandard for omsorgstandpleje ved at klikke her.