Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer du med i omsorgstandpleje-ordningenOmsorgstandpleje er et tilbud til beboere på plejehjem og personer, der bor i et hjem eller ældrebolig med så mange hjælpeforanstaltninger, at de reelt kan sammenlignes med plejehjemsbeboere. Tilbuddet er for personer med varigt funktionstab.

Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

 

 

For at deltage i omsorgstandplejen skal man visiteres til ydelsen af en visitator fra Myndighedsservice.

 

 

Kontakt Myndighedsservice:

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Kontakt Myndighedsservice ved at sende en mail til myndighedsservice@roskilde.dk

 

 

 

Plejepersonalet kan hjælpe med at udfylde ansøgningsblanketter og formidle kontakten til visitationen.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen.

Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over kommunens afgørelse: med hensyn til om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje; -med hensyn til egenbetalingen; -med hensyn til omfanget af omsorgstandpleje. Læs mere her