Behandling i eget hjem / på plejehjem

Hvis din tandlæge eller tandplejer kan tilbyde dig behandling i dit eget hjem, så spørg først hvad det koster, at tandlægen / tandplejeren kommer hjem til dig. Ofte skal der ud over betalingen (patientandel) for behandlingen betales et tillæg (’udebesøgstillæg’) for, at tandlægen / tandplejeren kommer hjem til dig.

Behandling i eget hjem / på plejehjem

Du kan på nettet søge efter tandplejevirksomheder, der er specialiseret i at behandle patienter i deres eget hjem. Disse vil ofte opkræve et afstandsafhængigt udebesøgstillæg ud over betalingen (patientandel) for behandlingen. Nogle af dem arrangerer også ‘Tandplejedage på plejecentre’, dvs. privat behandling på plejecentre mm.