Tjek priserne

Tjek priserneDin privatpraktiserende tandlæge eller tandplejer skal på sin klinik skilte med sine priser på en række udvalgte behandlingsydelser. Du kan der udover altid spørge din tandlæge eller tandplejer om, hvad behandlingen kommer til at koste. Hvis din andel af prisen for tandbehandlingen overstiger kr. 2.500,-, skal din tandlæge eller tandplejer tilbyde at give dig et skriftligt, uspecificeret overslag. Du kan vælge at takke nej til overslaget.

På den offentlige sundhedsportal, www.sundhed.dk, kan du tjekke de forskellige tandlægers priser, og se mere om de enkelte tandplejerklinikker. Der findes også en række private web-sites, hvor man kan tjekke priser.

Tandlægens og tandplejerens honorar for de tilskudsberettigede ydelser er i princippet faste, når du er i sygesikringsgruppe 1, mens de kan variere, når du er i gruppe 2.

Hvis du er utilfreds med din tandlæges eller tandplejers behandling eller med prisaftalen kan du klage over dette på Patientombuddet eller Tandklage.dk .